Skip to content

Jenis sijil halal yang boleh anda mohon.

Bahagian ini disebut oleh Jakim sebagai PROSEDUR NO.4 – SKIM PENSIJILAN. Prosedur ini menerangkan jenis-jenis sijil halal atau lebih tepat lagi; kategori pensijilan halal yang boleh anda mohon.

Pensijilan Halal Malaysia (Domestik) terbuka kepada permohonan bagi skim-
skim yang berikut:
(1) Produk makanan dan minuman;
(2) Produk kosmetik;
(3) Produk farmaseutikal;
(4) Premis makanan;
(5) Produk barang gunaan;
(6) Perkhidmatan logistik;
(7) Rumah sembelihan;
(8) Pengilangan kontrak/ OEM; dan
(9) Produk peranti perubatan.