Skip to content

Fi atau caj untuk sijil halal rumah sembelihan.

Bahagian ini disebut oleh Jakim sebagai PROSEDUR NO.12 – FI UNTUK SIJIL HALAL RUMAH SEMBELIHAN. Prosedur ini menerangkan fi atau caj khusus yang perlu dibayar bagi mereka yang memohon sijil halal di bawah kategori “RUMAH SEMBELIHAN”. Caj ditentukan berdasarkan jenis haiwan ternakan serta jumlah sembelihan harian (rujuk Jadual 6).

Jadual 6 : Kadar Fi Pensijilan Rumah Sembelihan

Untuk AYAM ATAU POLTRI LAIN ATAU ARNAB

  • Untuk jumlah sembelihan sehingga 2,999 ekor, dianggap dalam kategori Industri Kecil dan cajnya ialah RM 100 setahun.
  • Untuk jumlah sembelihan antara 3,000-10,000 ekor, dianggap dalam kategori Industri Sederhana dan cajnya ialah RM 400 setahun.
  • Untuk jumlah sembelihan melebihi 10,000 ekor, dianggap dalam kategori Industri Besar dan cajnya ialah RM 700 setahun.

Untuk KAMBING, BIRI-BIRI ATAU RUSA

  • Untuk jumlah sembelihan sehingga 499 ekor, dianggap dalam kategori Industri Kecil dan cajnya ialah RM 100 setahun.
  • Untuk jumlah sembelihan antara 500-700 ekor, dianggap dalam kategori Industri Sederhana dan cajnya ialah RM 400 setahun.
  • Untuk jumlah sembelihan melebihi 700 ekor, dianggap dalam kategori Industri Besar dan cajnya ialah RM 700 setahun.

Untuk LEMBU, KERBAU ATAU UNTA.

  • Untuk jumlah sembelihan sehingga 49 ekor, dianggap dalam kategori Industri Kecil dan cajnya ialah RM 100 setahun.
  • Untuk jumlah sembelihan antara 50-100 ekor, dianggap dalam kategori Industri Sederhana dan cajnya ialah RM 400 setahun.
  • Untuk jumlah sembelihan melebihi 100 ekor, dianggap dalam kategori Industri Besar dan cajnya ialah RM 700 setahun.