Skip to content

Fi atau caj untuk sijil halal premis makanan.

Bahagian ini disebut oleh Jakim sebagai PROSEDUR NO.9 – FI UNTUK PENSIJILAN PREMS MAKANAN. Prosedur ini menerangkan fi atau caj khusus yang perlu dibayar bagi mereka yang memohon sijil halal untuk premis makanan. Jakim telah bahagikan caj mengikut jenis premis makanan.

Untuk Restoran atau Kafe, Kantin, Kedai Bakeri, Premis Makanan Berangkai, Premis Bergerak, Kafeteria di medan selera dan Kiosk; caj UNTUK SETIAP PREMIS ialah RM100 setahun (Rujukan:Jadual 3 : Kadar Fi Pensijilan Premis Makanan).

Untuk premis makanan di hotel pula, caj ditentukkan berdasarkan penarafan bintang untuk hotel tersebut. 4 Bintang dan ke atas, cajnya ialah RM500 setahun UNTUK SETIAP DAPUR ATAU RESTORAN. Bagi hotel bertaraf 3 Bintang dan ke bawah, cajnya ialah RM200 setahun UNTUK SETIAP DAPUR ATAU RESTORAN (Rujukan:Jadual 4 : Kadar Fi Pensijilan Premis Makanan (Hotel)).

Untuk premis makanan bagi tujuan Katering, Khidmat Penyajian Makanan dan Dapur Pusat Konvensyen pula, kadar caj ditentukan mengikut nilai perolehan tahunan seperti dinyatakan pada Jadual 5 di bawah.

Jadual 5 : Kadar Fi Pensijilan Premis Makanan (Katering/ Khidmat Penyajian Makanan/ Dapur Pusat Konvensyen).

  • Perolehan tahunan kurang RM500 ribu, cajnya ialah RM100 setahun.
  • Perolehan tahunan antara RM500 ribu hingga RM5 juta, cajnya ialah RM400 setahun.
  • Perolehan tahunan melebihi RM5 juta, cajnya ialah RM700 setahun.